Mikaelidans

Kurser, konsert & danskväll!

Traditionell Mikaelidans med spel- och dansutlärning på dagen samt konsert- och danskväll. Spelkursen leds av O’tôrgs-Kaisa Abrahamsson. Leif och Margareta Virtanen lär ut några polskor. Spelmän på danskursen Lena och Gunnar Iggendal tillsammans med Stefhan Ohlström. Till kvällen blir det konsert och dans med alla våra spelmän.

10.00-16.30 kurser (egen lunch 12.30-14.00)
19.00-19.45 konsert
20.00-ca 22.30 danskväll med polskor och gammaldans

Anmälda till kurserna förväntas ha erfarenhet av polskedans respektive vara väl förtrogna med sitt instrument. Parvis anmälan till danskursen

Lena och Gunnar Iggendal och Stefhan Ohlström

Lena Vik Iggendal (cittra) och Gunnar Iggendal (fiol) spelar gärna till dans på danskvällar, hos dansföreningar och på kurser tillsammans med olika dansinstruktörer. Det blir mest polskor men också lite ”gammalt” och de är uppskattade för sitt svängiga spel som passar bra till dansernas olika dialekter. Ibland spelar de också som trio tillsammans med Stefhan Ohlström.
Lena har sina rötter i Jämtland och på hennes mors och fars sida fanns spelmän och dansare. Hon har dansat sedan hon var barn och började också tidigt att instruera dans. Genom åren har hon träffat äldre spelmän och dansare och blivit influerad av deras sätt att dansa och spela med nära koppling till den lokala traditionen. Sedan många år är cittran Lenas instrument och hennes svängiga spel är mycket omtyckt av dansarna.
Gunnar, som har sina rötter i Hälsingland, hittade folkmusiken genom dansen och i början av 1980-talet ledde det intresset till ett Stort Silvermärke i polskedans och också till att börja spela fiol. Han är sedan många år ledare för Stockholms Spelmanslag och instruerar gärna låtspel och spel till dans. På Folkmusikhuset Skeppis i Stockholm arrangerar Gunnar och Lena temakvällar med Bodapolska. Då är fokus att spela till dans och att spela låtar som Gunnar lärt sig av Hans Röjås från Boda i Dalarna.
Stefhan är uppvuxen i Uppland i en musikalisk familj där pappan var fiolspelman. Han började spela fiol som 8-åring och blev riksspelman 1983. I slutet av sextiotalet spelade han med Ceylon Wallin och var med i Ögruppen – Ceylon, Gert Olsson och Bengt Lindroth.  Stefhan har spelat mycket till dans och danskurser bland annat till Hörkens Bygdedansare, på Norrlandia Camp i Hälsingland och under många år på polskmärkes-uppdansningen. Han bodde i USA i 13 år och spelade då på danskurser och musikfestivaler där.

O’tôrgs-Kaisa Abrahamsson

O’tôrgs-Kaisa Abrahamsson bor i  Bergsjö och har spelat fiol sen början av 1970-talet. O’tôrgs är gårdsnamnet på hennes föräldrahem. Hon är riksspelman med Zornmärket i guld. Genom Bergsjöbygdens spelmanslag och dess forne ledare riksspelman Helge Nilsson, kom Kaisa tidigt i kontakt med låtarna i norra Hälsingland. Av Helge fick hon höra om de gamla spelmanslegenderna och känna vingslagen från flydda tider.

Fiolen och folkmusiken blev Kaisas livslott. Parallellt med att värna om det traditionella spelet, har hon också verkat som kompositör. Ett par hundra låtar har det blivit. Att på sitt eget sätt tolka, bevara och föra traditionen och sin egen musik vidare, har alltid varit målet och meningen med hennes spelande.  ”Att slå an en polsketon i någons hjärta är underbart. Då känner jag mig lyckligt lottad som spelman”.

Leif och Margareta Virtanen

Leif och Margareta Virtanen började dansa 1978 och har sedan dess varit aktiva i Norbergs Folkdansgille. Föreningen startade en polskegrupp 1983. Efter några år blev Leif och Margareta invalda som dansledare och är det än idag. 1989 erhöll de stora silvret i polskan och i samband med uppvisningen 2019 erhöll de, av Dalarnas distrikt av polskmärkeskommitén, ett förtjänsttecken för mångårigt förmedlande och bevarande av vårt svenska dansarv. Förutom många platser inom landet har de också haft kurser i USA, Kanada, Norge, Danmark, Italien, England, Frankrike, Australien och Nederländerna.

Gillar du också kultur och musik?

Få konserttips och senaste nytt direkt till din inkorg.
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här.